X Shooter

Wat is administratief beheer?

administratie

 

Administratiekantoor is een gebied dat zich bezighoudt met de kunst van het administratief of bestuurlijk werken. Administratie is een tak van het bedrijfsmanagement met een verscheidenheid aan personeelsspecialisaties bij de voorbereiding van managementvoorstellen op alle gebieden van het management. In dit concept omvat het de meeste voltijdse en laagbetaalde beroepen. Er zijn verschillende soorten administratie, variërend van elementair, praktisch werk op specifieke gebieden tot geschoold werk in specifieke functies.

Het belangrijkste doel van administratie is de systematische organisatie en doeltreffende controle van grote segmenten van een bepaald bedrijfssysteem, hetzij geheel of gedeeltelijk. Administratie is gebaseerd op de verdeling van bedrijfsactiviteiten, en het gebruik van belangrijke prestatie-indicatoren zoals het stellen van prioriteiten, het tot stand brengen en controleren van samenwerking tussen afdelingen, het vaststellen van doelstellingen en streefcijfers en het toezicht op de prestaties. Administratie heeft betrekking op het geheel van de sociale, financiële, administratieve en menselijke hulpbronnen, in alle afdelingen. Terwijl management zich bezighoudt met productie, houdt administratie zich bezig met administratie. Administratie omvat:

a) Beheer van functies b) Beheer van functies en c) Beheer van financiële en boekhoudkundige aangelegenheden.

Kantoorwerk wordt in vier grote gebieden ingedeeld. Daarvan is het administratief werk het armste, omdat het geen voltijdse functie heeft die de zogenaamde administratie op maat omvat. Het wordt verder onderverdeeld in twee gebieden, het algemene en het gespecialiseerde. In de algemene categorie omvat het kantoorwerk alle werkzaamheden van administratieve aard. Administratieve kantoorwerkzaamheden omvatten het beantwoorden en aannemen van telefoongesprekken, het verlenen van diensten, het treffen van reisregelingen, alfabetisering, het onderhouden en bijwerken van gegevensbestanden en het invoeren van gegevens. Bijzondere categorie’s verschillen van de algemene in die zin dat zij betrekking hebben op kantoorwerk niet alleen in ruimere zin maar ook in administratieve zin. Het opnemen van telefoongesprekken, het bijhouden van dossiers, het bijhouden van factureringsprogramma’s en het bijhouden van de boekhouding zijn enkele voorbeelden van de gespecialiseerde administratieve kantoorwerkzaamheden.

Voor degenen die op administratief gebied werkzaam zijn, is het werk dat op de administratieve afdeling wordt gedaan gewoonlijk eter-activiteiten. Als zodanig spelen aanwervingen in de zondagsschool, de middelbare school en zelfs de hogere school een rol enOverzien, Volgen en Coachen. De voornaamste taak van de administratie kan worden gezien als het verdelen van administratieve activiteiten over een groot aantal binnen de organisatie of een kantoor. Het maken van verslagen, het oprichten van commissies, het bewaken van de bottom line prestaties en het toezicht op de taken die moeten worden uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan verschillende afdelingen zoals Human Resource, Commerciële Interne Auditing, Salaris Budgettering, Vergoeding, Compliance revel format.

Hoe flexibeler de administratieve afdeling, des te groter de diversiteit en variëteit van de werknemers, omdat de organisatie dan mensen met verschillende vaardigheden en uiteenlopende vaardigheden in dienst kan nemen. Administratieve afdelingen in family offices (PA’s), opgericht ter ondersteuning van het bedrijf en het kantoor; het aanbieden van overheidssubsidies, commerciële leningen en verzekeringspakketten.

De administratieve afdeling kan 2 tot 5 virtuele werknemers hebben in de functies van een kantoorbediende. Het bereik van de wereldmarkt voor zaken is het grootste instrument van de administratieafdeling om te beslissen voor dat karakteristieke type administratief werk dat alle administratiesectoren omvat. Dit is de reden voor het toenemend gebruik van de virtuele eenheid voor administratie.

Wat is administratie? Administratie is beheren. Administratie is een natuurlijke gave.

Lees meer:

Administratiekantoor Roosendaal